Sunday, February 5, 2017

PENOLAK BENCANA (BALAK)


١ـ سلام قولامن رب رحيم.
٢ـ سلام على نوح فى العلمين.
٣ـ سلام على ابراهيم
٤ـ سلام على موسى وهارون
ـ٥ سلام على الياسين
٦ـ سلام عليكم طبتم فاد خلوها خلدين
٧ـ من كل امرسلام هي حتى مطلعالفجر
 1. SALAAMUN QAWLAN MIN RABBIN RAHIIM 
 2. SALAAMUN 'ALAA NUUHIN FIL 'AALAMIIN
 3. SALAAMUN 'ALAA IBRAAHIIM
 4. SALAAMUN 'ALAA MUUSAA WA HAARUUN
 5. SALAAMUN 'ALAA ILYAASIIN
 6. SALAAMUN 'ALAIKUM THIBTUM FAAKHULUUHAA KHALIDDIIN
 7. MIN KULLI AMRIN SALAAMUN HIYA HATTA MATHLA'IL FAJR
Artinya :
 1. "Kepada penghuni syurga disampaikan "Salam sebagai uvapan dari Tuhan yang maha penyayang" ( QS Yasin : 58)
 2. "Kesejahteraan dilimpahkan kepada Nuh di seluruh alam" (QS Ash Shaffat : 79 )
 3. "Kesejahteraan dilimpahkan kepada Ibrahiim" ( QS Ash Shaffat : 109 )
 4. "Kesejahteraan dilimpahkan kepada Musa dan Harun" ( QS Ash Shaffat : 120 )
 5. "Kesejahteraan dilimpahkan kepada Ilyas" ( QS Az Zumar : 73 )
 6. "Dari segala urusan, malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar" ( QS Al Qadar : 4-5 )

No comments:

Post a Comment

Popular Posts