Sunday, February 5, 2017

Do'a Nabi SAW Untuk Memohon Kebaikan Dunia Dan Agama

"Ali bin Abi Tholib RA. berkata, Nabi SAW. bersabda kepada kami, engkau saya beri lima ribu ekor domba atau saya ajarkan kepadamu lima kalimat yang mengandung kebaikan dunia dan Agamamu. kami jawab lima ribu domba itu banyak ya Rasulullah, tapi ajarkan saja lima kalimat itu kepada kami. Kemudian beliau berkata, ucapkan :

اللهم اغفرلي ذنوبي ووسع خلوقي وطيب لي كسبي وقنعني بما رزقتني ولا تذهب قلبي إلى شيء صرفته عني

ALLAHUMMAGH FIRLI DZUNUBI WWA WASSI -I' LIIKHULUQII WA THAYYIB QALBII ILA SYAI-IN SHARAFTAHU  'ANNIIArtinya : Ya Allah ampunilah kami dari dosa kami dan luaskanlah budi pekerti kami. Baikanlah mata pencaharian kami serta jangan engkau sesalkan hati kami dari sesuatu yang engkau elakkan dari kami. Jadikanlah kami orang yang selalu rela menerima rizki yang engkau berikan kepada kami ( HR. An Najar )


No comments:

Post a Comment

Popular Posts