Friday, February 3, 2017

2rakaat Sebelum Subuh

Shalat sunat Dua rakaat sebelum subuh Lebih Baik Dari Dunia Dan Seisinya
Shalat-shalat sunnat rawatib (shalat yang menyertai shalat fardhu) tidak sama keutamannya. Shalat sunnat Subuh lah yang menempati urutan teratas. Sebab, Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam tidak pernah meninggalkannya meski beliau berada dalam perjalanan.
Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa perhatian dan konsistensi beliau paling besar pada shalat sunnat Subuh. Oleh sebab itu, beliau tidak pernah melupakannya, baik saat berada di rumah ataupun bepergian.
Ummul Mukminn, 'Aisyah Radhiyallahu anhuma menceritakan:
Nabi tidak pernah menjaga shalat sunnah melebihi perhatian beliau terhadap dua rakaat sebelum Subuh [Muttaqa 'alaih]
Untuk memotivasi umat agar menjalankan sunnah ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam telah menggambarkan besarnya keutamaan ibadah shalat dua rakaat sebelum Subuh ini. Maka, rugilah orang yang melalaikannya, apalagi sampai tidak pernah mengerjakannya sama sekali.
Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam, bersabda:
Dua rakaat (sebelum) Subuh lebih baik daripada dunia seisinya [HR. Muslim].
Dalam riwayat lain, Dua rakaat itu lebih aku cintai ketimbang seluruh dunia [HR. Muslim]

No comments:

Post a Comment

Popular Posts